AUDIERE PUBLICĂ la București: „Politica publică alternativă în domeniul măsurării și păstrării calității aerului”

Download PDF

Asociaţia Breasla Constructorilor Ieşeni, în parteneriat cu Asociația Creștem România Împreună, Grupul de Inițiativă în promovarea opiniei publice – GIPRO, Asociatia Eco-Comunității Baicoi si Organizația Hutul-Eko Brodina organizează marți, 16 iulie 2019, începând cu orele 10.00 – 14.00, in Bucuresti, sala Mihai Eminescu a Hotelului IBIS Palatul Parlamentului , o audiere publica care îi are ca invitaţi responsabilii autoritatilor publice in gestionarea problemelor de mediu, institutii de sanatate, medici, constructorii, oamenii de afaceri, autoritățile publice locale, mediul academic, reprezentanții ai ONG-urilor, interesati de imbunatatirea calitatii aerului.
Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să îşi exprime în scris punctul de vedere cu privire la tema audierii publice.
Scopul acestei audieri publice este de a colecta într-un cadru legal și democratic propuneri de îmbunătățire a masurilor privind masurarea si pastrarea calitatii aerului, menite să caute răspunsul la următoarele întrebări:

1) Cine considerați că ar trebui să primească rezultatele monitorizării în timp real a poluanţilor, dintre următoarele 3 instituţii: APM (autoritatea publică locală pentru protecția mediului), Garda de Mediu (autoritatea locală de inspecție și control în domeniul protecției mediului) sau Consiliul Judeţean (autoritatea care răspunde de menţinerea calităţiii aerului)? Vă rugăm să argumentați răspunsul dumneavoastră.

2) Considerați că datele rezultate din monitorizare ar trebui să fie accesibile si publicului in timp real, printr-o procedură care să le evidenţieze într-un portal public?

3) În cazul în care se înregistrează depășiri ale concentrațiilor maxime admise pentru substanțele monitorizate cosideraţi că este necesar ca aceste informații să fie aduse în timp real la cunoștința cetățenilor exclusiv rezidenţi în proximitatea zonei în care s-au înregistrat depășirii ale concentrațiilor maxime admise, prin sistemul roalert?

4) În cazul în care se înregistrează depășiri repetate ale concentrațiilor maxime admise de poluanți cosideraţi că este necesar ca autoritatea de sănătate publică să inițieze procesul de monitorizare a stării de sănătate a populației pe factorii de risc evidențiați urmând ca periodic aceasta să dea publicității un raport privind impactul pe care poluarea îl are asupra sănătății cetățenilor?

5) Considerați utilă dotarea autorităţii publice locale de inspecție și control în domeniul protecției mediului cu un laborator mobil de monitorizare atât a emisiilor cât şi a imisiilor, pentru verificarea concentrației maxime de poluanți emisă de agentul economic și a calității aerului înconjurator? Vă rugăm să argumentați răspunsul dumneavoastră.

6) Considerați utilă unificarea Comisariatelor Judeţene ale Gărzii de Mediu cu Agențiile Județene pentru Protecţia Mediului din perspectiva nevoii de depistare, sancționare și control a fenomenului de poluare a aerului? Vă rugăm să argumentați răspunsul dumneavoastră.

7) Considerați necesar modificarea sistemului sancționator în România astfel încât sancțiunile dispuse să poată fi aplicate de Garda de Mediu în regim de urgență, astfel încât acestea să facă posibilă dispariția sursei de poluare, recuperarea tuturor cheltuielilor pentru identificarea sursei de poluare pe seama poluatorului identificat, sancționarea poluatorului în mod proporțional cu poluarea cauzată cu amenzi și sancțiuni administrative care să descurajeze poluatorul să continue funcționarea ilegală?

8) Care ar fi argumentele pro şi contra utilizării datelor provenite din proceduri de monitorizare a calității aerului utilizând echipamente ce măsoară echivalent STAS, operate de către organizaţii private sau ONG-uri, în sesizarea legală a Gărzii de Mediu?

Audierea publica, ca forma de consultare publică, urmărește colectarea de opinii și soluții de la toate părțile interesate, inclusiv de la la simpli cetățeni și sintetizarea acestora într-un raport efectuat de experți independenți. Concluziile comisiei de experţi privind soluţiile propuse în cadrul dezbaterii vor fi prezentate public și incluse in politica publica alternativa propusa.

Cei interesaţi să participe sunt rugaţi să -şi exprime mai întâi opinia în scris şi să o transmită la adresa de email: office@breaslaconstructorilor.ro împreună cu formularul de înscriere completat cu exprimarea opţiunii: transmiterea opiniei scrise, transmiterea opiniei scrise și susținerea ei verbală la audierea publică, doar participarea în sală.