/ Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni / Str. Trei Fântâni, Iași, România

Dezbatere cu tema „Calitatea în construcții – prevederi legale și implementare”

Download PDF

Vineri, 13 martie 2015, ora 11.00, în Sala Galbenă a Instituției Prefectului, în cadrul Comisiei pentru construcții, va avea loc o dezbatere cu tema „Calitatea în construcții – prevederi legale și implementare”.

În cadrul acestei intâlniri de lucru la care au fost invitați să participe firme care derulează afaceri în domeniul construcțiilor, profesori universitari, specialiști din administrația publică etc., se vor căuta răspunsuri la două întrebări:

  1. De ce documentațiile tehnice generează conflicte în lanțul proiectant – constructor – beneficiar?
  2. De ce la contractele pentru achiziția de lucrări de construcții, în majoritatea cazurilor, condițiile contractuale sunt modificate prin acte adiționale?

Breasla Constructorilor Ieșeni este asociația care unește firmele locale din domeniul construcțiilor, în scopul creării şi întreţinerii unor relaţii profesionale fructuoase. Ea reprezintă o platformă de colaborare, dezvoltare, cercetare și inovare în industria construcțiilor civile și industriale. Breasla îşi asumă sarcinile de a promova spiritul antreprenorial, de a integra oferta de educație și de formare profesională în producție şi de a oferi informații şi soluţii privind oportunitățile de afaceri în domeniu.


Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni
Str. Trei Fântâni 700280, Iași, România
Telefon: 0372 752 523 / 0737.043.315
Fax: 0372.870.688
Email: office@breaslaconstructorilor.ro