POLITICA PUBLICĂ ALTERNATIVĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII AERULUI

Download PDF

După mai bine de un an de consultări, mese rotunde, dezbateri și audieri publice desfășurate în întreaga țară, vă prezentăm Politica Publică Alternativă În Domeniul Calității Aerului – soluția societății civile și a ONG-urilor la o temă dureroasă, care ne afectează pe toți: poluarea aerului.

Această politică publică a fost dezvoltată în cadrul proiectului POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII AERULUI impelementat de către Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni prin Programul Operațional Capacitate Administrativă în perioada 24.10.2018 – 19 octombrie 2019, în parteneriat cu Asociația Eco-Natura Comunității Băicoi (București), Asociația Creștem România Împreună (Brașov), Asociația Grupul de Inițiativă în Promovarea Opiniei Publice –GIPRO (Timișoara) și Organizația Huțul-Eko Brodina (Suceava).

La document și-au adus contribuția membrii Coaliției ONG-urilor în Domeniul Calității Aerului (Coaliția pentru Aer Curat), din care fac parte zeci de ONG-uri din întreaga țară care au în Statut prevăzute activități în domeniul protecției mediului și sănătății populației.

Nevoia unui astfel de politici publice a rezultat ca urmare a problemelor nerezolvate privind poluarea aerului existente la nivelul societăţii româneşti, probleme pe care actualul sistem administrativ, în contextul legislativ existent în prezent, nu a reuşit să le rezolve.

Documentul a fost elaborat de o echipă multidisciplinară de experți independenți și cuprinde mai multe secțiuni, pe care vi le prezentăm în sinteză. Principalele propuneri de modificare și eficientizare a legislației de mediu prevăzute în Politica Publică Alternativă în Domeniul Calității Aerului vizează:

A. O mai bună măsurare a calității aerului și depistarea rapidă a incidentelor de poluare a aerului cu substanţe provenind din surse de tip industrial.

Acest lucru se poate face prin:
• Transmiterea în timp real către autorităţile competente, de către agenții economici, a raportărilor privind poluanții emiși în aer.
• Asigurarea resursei umane care să monitorizeze 24/24h datele primite în timp real privind poluanţii emişi în aer.
• Dotarea Gărzii Naţionale de Mediu cu laboratoare mobile de monitorizare a emisiilor şi a imisiilor.
• Definirea problemelor de mediu ca probleme de securitate naţională.

B. Conservarea calității aerului, prin întărirea capacității de intervenție a Gărzii Naţionale de Mediu

Acest lucru se poate face prin:

• Întărirea capacității de control a Gărzii Naţionale de Mediu (ex. instituția să poată dispune imediat suspendarea activității unui poluator, dacă s-au constat depășiri ale limitelor legale privind poluanţii emişi în aer)
• Nivelul sancțiunilor să fie proporționale cu poluarea generată, conform principiului „poluatorul plătește” care presupune, printre altele, eliminarea, îndepărtarea, înlăturarea efectelor poluării asupra aerului precum şi cheltuielile de depistare şi eliminare a poluării.
• Creşterea amenzilor în cazul contravenţiilor asociate cu poluarea aerului şi pentru cei care sunt răspunzători de elaborarea la timp a raportărilor privind monitorizarea poluanților emişi în aer.
• Un control mai bun si o monitorizare eficientă a zonelor sensibile şi expuse la poluarea fecventă a aerului.
• Extinderea atribuţiilor şi puterii Gărzii Naționale de Mediu astfel încât aceasta să poată contribui la documentarea infracţiunilor în domeniul mediului

C. Posibilitatea ca societatea civilă să se implice în depistarea și sesizarea cazurilor de poluare și identificarea poluatorilor

Acest lucru se poate face prin:

• Posibilitatea ca Garda de Mediu să folosească datele de la ONG-urile care dețin echipamente ce măsoară echivalent STAS.

În perioada imediat următoare, Politica Publică Alternativă în Domeniul Calității Aerului va fi depusă de către inițiatorii proiectului la Ministerul Mediului spre analiză și legiferare.