POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII AERULUI

DENUMIRE PROIECT:   ”POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII AERULUI”,

Cod SIPOCA 249, Cod SMIS 2014+ 111890

 

BENEFICIAR: BREASLA CONSTRUCTORILOR IEȘENI

 

PARTENERI:

 1. Asociația Creștem România Împreună (Brașov)
 2. Asociația  Grupul de Inițiativă în promovarea Opiniei Publice – GIPRO (Timișoara)
 3. Asociația Eco-Natura Comunității Baicoi (București)
 4. Organizația Huțul-Eko Brodina (Suceava)

 

SCOP:

Dezvoltarea capacității ONG-urilor de a dezvolta politici publice alternative, în vederea optimizării proceselor decizionale ale administrației publice, orientate către cetățeni și mediul de afaceri.

 

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

 1. Creșterea capacității de a dezvolta politici publice alternative pentru cele 5 ONG-uri (1 solicitant și 4 parteneri);
 2. Dezvoltarea abilităților pentru cel puțin 15 persoane (reprezentanți ONG-uri) în realizarea de campanii de advocacy și dezvoltarea de politici publice alternative, până la finalul implementării proiectului;
 3. Dezvoltarea de politici publice alternative în domeniul evaluării și gestionării calității aerușui până la finalul implementării proiectului;

 

REZULTATE:

 • Rezultat program – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern
  1. Personal din ONG instruit în realizarea campaniilor de advocacy și dezvoltării politicilor păublice alternative;
  2. Coaliție pentru calitatea aerului create;
  3. Campanie de advocacy realizată;
  4. Politică publică alternative în domeniul ”Evaluării și gestionării calității aerului” elaborată ți promovată;
  5. Proiect implementat conform cerințelor programului (management de proiect realizat, informare și publicitate realizate)

 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE:

A1 – Managementul proiectului

A2 – Realizarea conferintelor de lansare a proiectelor

A2.1 – Realizarea materialelor de promovare

A2.2 – Promovarea conferintelor

A2.3 – Organizarea conferintelor

A2.4 – Desfasurarea conferintelor cu abordarea principiilor orizontale

A3 – Publicitate obligatorie a proiectului

A3.1 – Promovarea pe site a proiectului

A3.2 – Realizare si postare afise

A3.3 – Realizarea conferintelor de finalizare a proiectului/diseminarea rezultatelor cu abordarea principiilor orizontale

A4 – Crearea unei coalitii a ONG-urilor in domeniul calitatii aerului

A4.1 – Intalnirii de lucru (seminarii) cu ONG-uri in vederea dezvoltarii parteneriatelor pentru crearea coalitiei

A4.2 – Dezvoltarea cadrului de organizare si functionare a coalitiei

A5 – Instruirea personalului din ONG-uri de a dezvolta campanii de advocacy si politici publice, inclusive abordarea principiilor orizontale

A6 – Elaborarea si implementarea unei campanii de advocacy pe tema calitatii aerului

A6.1 – Dezvoltarea si implementarea unei campanii de constientizare a calitatii aerului : branding, massmedia, mars,  etc

A6.2 – Realizare de dezbateri publice, inclusive prin audieri publice

A6.3 – Realizarea de mese rotunde cu membrii coalitiei pentru formularea agendei legislative

A6.4 – Centralizarea concluziilor si formularea agendei legislative

A6.5 – Formularea propunerilor de politici publice alternative

A6.6 – Organizare intalnirii publice cu factorii de decizie pentru promovarea politicilor publice alternative

A6.7 – Calibrarea politicilor publice alternative,in urma opiniilor exprimate

 

DATA INCEPERE: 20 IULIE 2018

 

PERIOADA IMPLEMENTARE: 16 luni

 

VALOARE TOTALĂ: 886.587,32 lei, din care:

 1. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE : 729.698,45 lei
 2. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 139.157,12 lei
 3. Cofinanțare privată (beneficiar + parteneri): 17.731,75 lei

 

ECHIPA DE MANAGEMENT:

 1. Mioara Gociu – manager/director program
 2. Dora Morhan – responsabil promovare
 3. Cicilia Daminescu – responsabil financiar
 4. Gianina Florea – responsabil achiziții