Într-o manieră organizată, colaborarea este singura cale pentru succes de lungă durată.

Pentru a elimina barierele, trebuie să săpăm întâi drumuri adevărate.

Breasla Constructorilor Ieșeni este asociația care unește firmele locale din domeniul construcțiilor, mediul academic și autoritățile publice, în scopul creării şi întreţinerii unor relaţii profesionale fructuoase. Ea reprezintă o platformă de colaborare, dezvoltare, cercetare și inovare în industria construcțiilor civile și industriale. Breasla îşi asumă sarcinile de a promova spiritul antreprenorial, de a integra oferta de educație și de formare profesională în producție şi de a oferi informații şi soluţii privind oportunitățile de afaceri în domeniu.

Asociaţia s-a constituit în octombrie 2013, prin libera voință a membrilor, şi funcţionează ca un organism neguvernamental, nonprofit și apolitic.

Ce oferă Breasla?

Organizată sub formă de cluster, Breasla Constructorilor Ieşeni işi doreşte să atragă cât mai mulţi membri, cu bune intenţii comune, cărora să le poată pune la dispoziţie atât cadrul de comunicare cât şi mijloacele necesare pentru a-şi valorifica în cel mai practic mod resursele, ideile şi pentru a-şi exprima nevoile.

De ce a fost înfiinţată?

Ea are ca scop creşterea standardelor de calitate și transparență din domeniu, îmbunătățirea imaginii constructorilor ieșeni în raport cu autoritățile locale și opinia publică, precum şi îmbunătăţirea calităţii lucrărilor de construcţii efectuate în judeţul Iaşi.

Ce îşi propun membrii Breslei Constructorilor Ieşeni?

Misiune

Dorim ca Breasla Constructorilor Ieşeni să devină o autoritate profesională respectată, atât pe piaţa ieşeană, cât şi pe piața regională a construcțiilor. Atât pentru membri, cât şi pentru autorităţi, beneficiari, angajaţi sau studenţi.

Viziune

Într-o manieră organizată, colaborarea este singura cale pentru succes de lungă durată.

Valori

  • Faptele – Ascultăm numai vorbele care pot fi concretizate în fapte, în atitudinea de tip “zis și făcut”. Suntem convinși că beneficiile reale ne unesc energiile.
  • Corectitudinea – Apreciem constructorii pentru care cinstea este lege. Credem în greutatea cuvântului dat și a strângerii de mână.
  • Transparența – Susținem contractele derulate în condiții clare și verificabile. Considerăm că deschiderea față de adevăr este temelia încrederii reciproce.