POLITICI PUBLICE ALTERNATIVE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII AERULUI

 Activități previzionate

Principalele activități ale proiectului sunt:

 1. Managementul proiectului:
  1. Organizarea echipei de implementare a proiectului;
  2. Realizarea achizițiilor;
  3. Monitorizarea și evaluarea proiectului.
 2. Realizarea conferințelor de lansare a proiectului în Iași, București, Brașov și Timișoara:
  1. Realizarea materialelor de promovare;
  2. Promovarea conferințelor;
  3. Organizarea conferințelor;
  4. Desfășurarea conferințelor, cu abordarea principiilor orizontale;
 3. Publicitatea obligatorie a proiectului:
  1. Promovarea pe site a proiectului;
  2. Realizarea si postarea afișelor;
  3. Realizarea conferințelor de finalizare a proiectului/diseminarea rezultatelor, cu abordarea principiilor orizontale.
 4. Crearea unei coaliții a ONG-urilor în domeniul calității aerului:
  1. Întâlniri de lucru (seminarii) cu ONG-urile din București, Iași, Brașov și Timișoara, în vederea dezvoltării parteneriatelor pentru crearea coaliției.
  2. Dezvoltarea cadrului de organizare și funcționare a coaliției.
 5. Instruirea personalului din ONG-uri de a dezvolta campanii de advocacy și politici publice, inclusiv abordarea principiilor orizontale;
 6. Elaborarea si implementarea unei campanii de advocacy pe tema calității aerului:
  1. Dezvoltarea și implementarea unei campanii de conștientizare a calității aerului: creare website + optimizare SEO, realizare naming, creare identitate vizuala, , realizare materiale promoționale, promovare online in social media (Facebook, Tweeter, Instagram), articole in media scrisă și on-line, emisiuni TV, spot video, marș cu măști de gaze;
  2. Realizarea de mese rotunde cu membrii coaliției pentru formularea agendei legislative;
  3. Centralizarea concluziilor și formularea agendei legislative;
  4. Realizarea de dezbateri publice, inclusiv prin procedura de audieri publice în funcție de necesități;
  5. Formularea propunerile de politici publice alternative cu privire la măsurarea si păstrarea calității aerului în parametrii standard;
  6. Organizarea de întâlniri publice cu factorii de decizie pentru promovarea politicilor publice alternative;
  7. Calibrarea politicilor publice alternative, in urma opiniilor exprimate prin dezbaterile publice si întâlnirile cu factorii de decizie si înaintarea acestora către autoritățile publice de resort.

 

 

Rezultatele așteptate:

 • Personal din ONG-uri instruit în realizarea campaniilor de advocacy si dezvoltării politicilor publice alternative;
 • Coaliție pentru calitatea aerului creată;
 • Campanie de advocacy realizată;
 • Politica publica alternativa în domeniul „Evaluării si gestionarii calității aerului” elaborata si promovată;
 • Proiect implementat conform cerințelor programului (management de proiect realizat, informare si publicitate realizate).

 

Bugetulproiectului:

 • Valoare totală eligibilă: 886,587.32 lei
 • Finanțare nerambursabilă: 868,855.57 lei
 • Contribuție proprie: 17,731.75 lei