Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este cuantificat astfel:

  • cel puțin 15 participanți (reprezentanți ONG) la cursul de instruirea privind formularea politicilor publice alternative;
  • cel puțin 10 reprezentați ai ONG-urilor implicați în crearea Coaliției pentru calitatea aerului;
  • cel puțin 15 reprezentați ai ONG-urilor implicați în procesul de formulare a politicilor publice alternative, în domeniul evaluării și gestionării calității aerului;

cel puțin 400 participanți (reprezentanți ONG, parteneri sociali,        personal din autoritățile și instituțiile publice locale) la evenimentele proiectului (conferințele de începere și finalizare a proiectului, dezbateri publice, mese rotunde, întâlniri de lucru etc.).